บริการบรรจุสินค้าทุกชนิด  บริการห่อหุ้ม และแพคสินค้า ด้วยเครื่อง มือและเครื่องจักรตามมาตรฐานการผลิต GMP