เรามีทีมวิจัยมืออาชีพ เพื่อคิดสูตร และพัฒนาสูตรใหม่ๆ เพื่อรองรับการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้า