หนังสือแจ้งยกเลิกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SK-YN

เนื่องจากบริษัท สยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด สืบทราบว่ามีสินค้าที่ฉลากระบุรายละเอียดไม่ตรงกับที่มีการขอขึ้นทะเบียนไว้ คือ ชื่อผลิตภัณฑ์ เอสเค-วายเอ็น ( SK-YN) เลขผลิตภัณฑ์สินค้าเลข อย. 74-2-03357-5-0165 มีการใช้เลขทะเบียนของบริษัทฯ แต่ได้ระบุชื่อผู้ผลิตเป็นอีกบริษัทฯ ในส่วนด้านหลังกล่องสินค้า

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับผู้แทนจำหน่วยสินค้า ในการเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ทั้งนี้ขอชี้แจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการยกเลิกการผลิตสินค้าและยกเลิกการใช้ทะเบียน อย. 74-2-03357-5-0165 ผลิตภัณฑ์ เอสเค-วายเอ็น (SK-YN) กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดมีข้อมูลสงสัย สามารถเข้าไปค้นหาเลขทะเบียนสินค้าดังกล่าวในระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยในระบบแสดงสถานะ ยกเลิก ตามภาพที่แนบมาดังกล่าว