ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ยาไม่ปลอดภัย

สืบเนื่องจากหนังสือชี้แจ้งก่อนหน้านี้ เรื่องการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ยาไม่ปลอดภัย บริษัทฯ จึงขอนำส่งรายงานการตรวจวิเคราะห์จากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอทวีว่า รายงานฉบับที่ 61/000714  ลงวันที่ 17 ม.ค. 2561
  2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาร์จิ์น ซายย์ แคพ รายงานฉบับที่ 61/000446 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2561
  3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร The Eight รายงานฉบับที่ 61/000448 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2561
  4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแกลโล รายงานฉบับที่ 60/011280 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2560
  5. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอล-ฟิน By ลูกสำรอง รายงานฉบับที่ 61/000447 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2561
  6. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ๊อกซี่ อินเดอลา รายงานฉบับที่ 61/001943 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2561
  7. ผลิตภัณฑ์เสริม Alert เรียว ไวท์ รายงานฉบับที่ 61/001987 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2561
  8. ผลิตภัณฑ์เสริมฟินาเล่ รายงานฉบับที่ 60/013992 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2560

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งเอกสารแนบรายงานการตรวจวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 รายการนี้มาให้ ณ ที่นี้ และบริษัทฯ ยินดีเข้าร่วมตรวจสอบ ให้ความร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่

 

 1. ชื่อตัวอย่าง : ไคโต เอท พลัส 

 

2. ชื่อตัวอย่าง : แกลโล

 

3. ชื่อตัวอย่าง : อาร์จิ้น ชายย์ แคพ 

 

4. ชื่อตัวอย่าง : คอลวีว่า 

 

5. ชื่อตัวอย่าง : แอล-พีนีลอะลานิน

 

6. ชื่อตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บ๊อกซี่ อินเดอลา พลัส จีที แคพ

 

7. ชื่อตัวอย่าง อะเลิร์ท ตราเรียวไวท์ สูตร 3 

 

8. ชื่อตัวอย่าง : ฟินาเล่