ชี้แจงกรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสเค-วายเอ็น(SK-YN)

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลการซักถามจากแอดมินเพจดอกจิกถึงกรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอสเค-วายเอ็น ซึ่งระบุผู้จัดจำหน่าย By lyn บริษัทฯ ใคร่ขอยืนยันบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับผู้จัดจำหน่วย By lyn และบริษัท ฟูด ซายน์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสเค-วายเอ็น ในปัจุบัน โดยขณะนี้บริษัทฯ จะดำเนินการฟ้องร้องบริษัท ฟูดซายน์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุด

ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่